Általános szerződési feltételekHirdetésfeladás

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Külön tájékoztatás Tagoknak

Tagként történő regisztrációval elfogadod az Általános Szerződési Feltételek Tagokra vonatkozó rendelkezéseit. Ezek közül a legfontosabbak:

 • csak saját, valós fényképet tölthetsz fel, amin Te szerepelsz,
 • csak saját elérhetőséged adhatod meg,
 • Elfogadod, hogy az

1999. évi LXXV. törvény 11. § alapján

Tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján más személy szexuális szolgáltatását felajánlani, azt reklámozni vagy ilyen cselekményekben közreműködni.

illetve az

2008. évi XLVIII. törvény 9. § (2) bekezdés alapján

Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg.

így szexuális szolgáltatást nem kínálhatsz, és nem nyújthatsz,

 • felelős vagy az általad elhelyezett tartalomért,
 • adataidat bizalmasan kezeljük (kivéve azokat, amelyeket nyilvánosként megjelölsz)
 • a Regisztrált Felhasználók értékelést írhatnak az általad elhelyezett adatlapnál.

Alapvetés

CUKILANYOK.COM (továbbiakban úgy is, mint: Szolgáltató) regisztrációs és használati feltételei

A regisztrációt kizáró, illetve a már létrehozott profil törlését eredményező körülmények:

 • 18. életévét nem betöltött felhasználó által létrehozni kívánt, vagy létrehozott profil
 • üzleti célú, szolgáltatást, terméket, ajánlatot, vagy bármely ezekhez hasonló tartalmat közlő, vagy sugalmazó adatlap
 • bármilyen jellegű elérhetőség (pl.: e-mail, telefonszám, lakcím, stb.) feltüntetése
 • hamis, valótlan, megtévesztő, vagy megtévesztésre alkalmas adatot, információt, képet tartalmazó adatlap, illetve olyan adatlap, amely más, vagy mások számára bántó, félelemkeltő vagy egyéb, ártó hatással lehet (pl.: zaklatás, hitelrontás, gyűlöletkeltés, stb., illetve ezeket célzó bármely más tartalom)
 • mást ábrázoló, illetve más tulajdonában vagy felhasználási jogosultságában álló kép felhasználása
 • ugyanazon személy több, eltérő adatot tartalmazó adatlappal rendelkezik
 • ugyanazon személy adatlapja korábban került már törlésre szabályszegés miatt

Tilos továbbá bármely olyan tartalom megjelenítése (kép, bemutatkozás, személyes adat, stb.), mely nem, vagy nem kizárólag a regisztrációt végrehajtó személyhez tartozik, arra nincs jogosultsága, vagy az jogszabályba ütközik (pl.: jogvédett kép jogosulatlan felhasználása, más személy személyes adatainak felhasználása, más személy elérhetőségeinek a felhasználása, sértő közlés, vagy tartalom megjelenítése, stb.)

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást igénybevételét, illetve szolgáltatását bármely felhasználóval szemben megtagadja.

Regisztrált felhasználók (tagok) regisztrációs és felhasználási feltételei:

Az érvényes regisztráció alapfeltétele az „Alapvetés”, az „Általános Szerződési Feltételek”, valamint az „Adatvédelmi tájékoztató” (együttesen úgy is, mint: „Szabályzatok”) megismerése és elfogadása.

A regisztráció ezután érvényes felhasználónév és jelszó, valamint e-mail cím megadásával történik.

A regisztrált felhasználó (tag) szavatol azért, hogy az általa létrehozott adatlap nem keletkeztet jogsértő helyzetet vagy állapotot, továbbá kijelenti, hogy az általa feltöltött tartalommal kapcsolatban vagy összefüggésben ellenszolgáltatást nem igényel (így például, de nem kizárólag: feltöltött tartalom utáni jogdíj, felhasználási díj; fizikai aktus; stb).

Regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal a regisztrációt követően a Tag általi módosításig „alapbeállításokat” használ. E beállításokat a Tag a „Beállítások” menüpontban bármikor, a Szabályzatokban foglaltak betartása mellett megváltoztathatja.
A Tag a törlését az INFO@CUKILANYOK.COM e-mail címen kérheti. A törlés a felhasználó azonosítására szolgáló adatokra vonatkozik, ide nem értve pl.: a másokkal folytatott levelezést, fórumon történő hozzászólás, stb.

A Tag az általa feltöltött tartalommal kapcsolatos jogokat a mindenkor hatályos jogszabályok által lehetővétett legszélesebb körben Szolgáltatóra ruházza át (így pl.: terjesztés, többszörözés, átruházható személyiségi jogok, stb.)

Regisztráció nélküli felhasználók (látogatók) felhasználási feltételei:

A regisztráció nélküli felhasználás a www.CUKILANYOK.COM (továbbiakban úgy is, mint „Oldal”) tartalmának korlátlan böngészésére ad jogosultságot, amennyiben Látogató betöltötte 18. életévét és az Oldal látogatásának nem áll fenn egyéb törvényi akadálya sem (pl.: korlátozott cselekvőképesség).

Nem alkalmazhatsz olyan módszereket, amelyek célja a Szolgáltatás elveit sértő állapot létrehozása, így különösen nem alkalmazol olyan módszereket, amelyek célja a Rendszerben elérhető hirdetések más rendszerben történő megjelentetése.

Látogató tudomásul veszi, hogy az Oldal felhasználóiért, tartalmáért, és az adatok hitelességéért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel (kép, hozzászólás, értékelés, látogatottsági adat, stb.).

Látogató tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felelős a Rendszerben elérhető Felhasználói Tartalom (így különösen hirdetések, fórum hozzászólások, értékelések) valóságtartalmáért, tartalmáért, teljességéért, illetve jogszerűségéért.

Látogató szavatol az Oldal és annak tartalma jogszerű felhasználásáért.

Látogató kijelenti, hogy az Oldalt az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot megismerte, azokat elfogadta, és tudomásul veszi, hogy az azokban foglaltakkal ellentétes bármely magatartás az Oldal hozzáférhetőségének megszüntetésével járhat (kizárás).

Látogató tudomásul veszi, hogy az ilyen okból történő kizárás az esetlegesen díjfizetés ellenében igénybevett Szolgáltatás ellenértékének visszatérítésére nem jogosít.

Szolgáltató rögzíti Látogató IP címét, a böngészett oldalak URL-jét, a látogatás időpontját, valamint a felhasználási szokásokat anonimizáltan, későbbi, kizárólag a felhasználói élmény javítása érdekében történő felhasználásra, ezen túlmenően Szolgáltató nem gyűjt adatokat a Látogatókról.

Hirdetést feladó (Hirdető) felhasználási feltételei:

Hirdető tudomásul veszi, hogy az Oldalon történő hirdetés alapfeltétele az „Alapvetés”, az „Általános Szerződési Feltételek”, valamint az „Adatvédelmi tájékoztató” (együttesen úgy is, mint: „Szabályzatok”) megismerése és elfogadása.

A Hirdetővé válás előzetes regisztrációt igényel. A regisztrációt követően Hirdetőre – megfelelő eltérésekkel – a Regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályok érvényesek. Hirdetés feladása az Oldalon külön erre a célra létrehozott menüben vagy e-mail útján kezdeményezhető. A kezdeményezés elküldését követően Regisztrált felhasználó Hirdetővé válik.

A hirdetés közzétételének alapfeltétele az Oldalon feltüntetett, mindenkori díjszabásnak megfelelő díjfizetés.

Hirdető szavatol az általa közzétett hirdetés tartalmáért, valamint kijelenti, hogy bármely jogsértés esetén kizárólagos felelősséget vállal.

Hirdetés közzétételével hozzájárulsz a feltöltött tartalom Szolgáltató általi felhasználáshoz, így különösen az általad feltöltött fényképek megjelentetéséhez.

Hirdető kijelenti, hogy szexuális szolgáltatást nem nyújt, végez vagy végeztet, az ezzel a kijelentéssel megfelelő, és ellentétes állapotért is kizárólagos felelősséget vállal.

Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult cégnevét, a Szolgáltatás nevét, illetve bármely más, egyedi azonosításra alkalmas megjelenését feltüntetni forrásként a Hirdető által feltöltött tartalomra.

Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmat Szolgáltató a hirdetői jogviszony megszűnte után is tárolhatja.

Hirdető kijelenti, hogy partnerkeresése közben minden tőle elvárhatót megtesz a saját és partnere egészségének megőrzése érdekében.

Hirdető teljeskörű, időben korlátlan szavatosságot vállal az általa a Rendszerben elhelyezett információk vonatkozásában, amely kiterjed különösen az információk valódisága, naprakészsége, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelősége vonatkozásában.

Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa kezdeményezett hirdetőként vagy tagként történő törlés és/vagy a hirdetői státusz megszűnése, vagy tagként történő törlése a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyt nem szünteti meg.

Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatótól kért és/vagy kapott feltöltött tartalommal kapcsolatos bárminemű közlés kizárólag tájékoztató jellegű, az általános felhasználás megértésére és megkönnyítésére szolgál, a ténylegesen feltöltött tartalommal kapcsolatban semminemű felelősséget nem keletkeztet Szolgáltató oldalán, azért mindenkor csak és kizárólag Hirdető (regisztrált felhasználó, tag) felel.

A Szolgáltató az Oldallal kapcsolatos előre nem látható vagy elháríthatatlan hibái miatt felelősséget nem vállal.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) változásai

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás alapfeltétele a Tagok és Látogatók az Oldalon keresztül történő előzetes értesítése. Az Általános Szerződési Feltételek és azok módosításainak megismeréséért a Látogató, a Tag illetve a Hirdető (továbbiakban együtt, mint: „Szolgáltatást igénybe vevők”) saját maga felel. Szolgáltató felhívja a Szolgáltatást igénybe vevők figyelmét arra, hogy az ÁSZF tartalmának megismerése és betartása érdekében időről időre ajánlott annak újbóli elolvasása.

Felhasználói magatartás és moderálási elvek

Az Oldalra történő belépés az „Alapvetés”, az „Általános Szerződési Feltételek”, valamint az „Adatvédelmi tájékoztató” (együttesen úgy is, mint: „Szabályzatok”) megismerését és elfogadását jelenti, mások jogainak és felhasználói élménye zavartalanságának tiszteletben tartásával együtt. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy törölheti, vagy hozzáférésében korlátozhatja azokat a Szolgáltatást igénybe vevőket, akik az itt írtakkal, vagy a jóhiszemű felhasználással ellentétes magatartást tanúsítanak.

A Szolgáltató a más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő; obszcén vagy trágár; rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő tartalmakat, az ilyen tartalmakat megjelenítő felhasználók fiókjait a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül hozzáférhetetlenné teheti és/vagy törölheti.

Tartalom és a felelősség kizárása

Szolgáltatást igénybe vevő kijelenti, hogy az Oldalt saját felelősségére használja, és tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felelős az Oldal használata közben, vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely kárért vagy sérelemért.

Szolgáltató kijelenti, hogy az Oldalon megjelenő tartalomért nem vállal felelősséget, az ott megjelenő bármely adat, információ vagy egyéb tartalom az adatot, információt vagy egyéb tartalmat az Oldalon feltüntető Szolgáltatást igénybe vevő felelőssége. Szolgáltató kijelenti, Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a Szolgáltató nem köteles az Oldalon megjelenő tartalom ellenőrzésére.

A Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előzetes értesítés vagy megbeszélés nélkül hozzáférhetetlenné tehet vagy eltávolíthat bármely olyan tartalmat, amelyet jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak minősít.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenység lehet például a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése, a Szolgáltatás tartalmának engedély nélküli automatizált monitorozása, letöltése, más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket), olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik, stb.

Szolgáltató Felhívja a Szolgáltatást igénybe vevő figyelmét arra, hogy fenti felsorolás példálózó jellegű, a jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek körét nem kimerítő. Szolgáltató Felhívja továbbá a Szolgáltatást igénybe vevő figyelmét arra is, hogy a jogellenes vagy jogosulatlan tevékenység az Oldalról való törlés, illetve az Oldalon való hozzáférhetetlenné tétel alkalmazásán felül egyéb jogi szankciókat is magukkal vonhatnak.

Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatást igénybe vevők által feltöltött, közzétett, vagy bármely más módon az Oldalon megjelenített tartalommal kapcsolatban.

III. Rendelkezésre állás

Szolgáltató nem garantálja az Oldal minden funkciójának folyamatos elérhetőségét. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Oldal bármely funkcióját időlegesen vagy véglegesen, a Szolgáltatást igénybe vevő előzetes értesítése nélkül felfüggessze vagy megszüntesse.

IV. Joghatóság, jogvita

Szolgáltató törekszik az esetlegesen felmerülő vitás kérdések békés megoldására. Amennyiben a vita jogi útra terelődik, és arra illetékességgel és hatáskörrel nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, úgy a Budai Központi Kerületi Bíróság lesz kizárólagosan illetékes.

Szolgáltató felhívja a Szolgáltatást igénybe vevő figyelmét arra, hogy belépési jogosultságát, így különösen jelszavát mindenkor őrizze meg, azt meg ne ossza senkivel.