Ritának beletelt néhány másodpercbe, mire teljesen magához tért a kábulatból.

Blog

Hirdetésfeladás

Beteljesült kívánságok

Ritának beletelt néhány másodpercbe, mire teljesen magához tért a kábulatból.

Tamás lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy Rita pár másodpercig a kulcsa után kotorászik a retiküljében, és közben alig hitte el, hogy mindez vele történik meg. Több, mint másfél éve dolgoztak már ugyanannál a cégnél, és bár mindig is tetszett neki az alacsony, vörös hajú lány, pár mondatnál többet soha nem beszéltek. Egészen ma estig, amikor a karácsonyi bulin Rita már a második pohár bor után odalépett Tamáshoz, és szemérmetlenül flörtölni kezdett vele. Ami ez után történt, kissé összemosódott Tamás elõtt. Szó szót és ital italt követett, míg végül az est végén, a búcsúzkodásnál Rita úgy rántotta be maga mellé a taxiba a fiút, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Most pedig már a lány lakásában voltak, ahol Rita - miután gondoskodott némi hangulatvilágításról -, a konyhában épp egy teát szeretett volna fõzni maguknak. Tamás az ajtóban állva szinte megbabonázva bámulta a lány minden mozdulatát.

Rita észrevette a fiú mohó pillantását, és elmosolyodott. Letette a kezében tartott dobozt, és közelebb lépett Tamáshoz. Szeme furcsa, sosem látott tûzben égett.

- Francba a teával - suttogta szenvedélytõl fûtött hangon. Határozott mozdulattal magához rántotta a fiút, és vadul megcsókolta. Tamás egy pillanatra megdermedt a meglepetéstõl, de szinte azonnal viszonozta a csókot. Miközben nyelveik játékos táncot jártak egymással, szorosan egymáshoz simultak, kezeik pedig felfedezõútra indultak egymás testén.

Tamás egyik kezével Rita blúza alá nyúlt, a másikkal pedig türelmetlenül megmarkolta Rita gömbölyû, kemény fenekét. A lány erre halk nyögéssel válaszolt, a nadrágon keresztül végigsimított Tamás keményedõ férfiasságán, másik kezével pedig elkezdte kigombolni a fiú övét. Elégedetten felsóhajtott, amikor a ruhadarab végre megadta magát, és Tamás bokájához hullt. Benyúlt a fiú feszes, fekete boxerébe, kezébe vette az immár tökéletesen merev vesszõt, és néhányszor végighúzta rajta a bõrt.

Tamás úgy érezte, még pár mozdulat, és felrobban. Szelíden megfogta Rita kezét, kivonta nadrágjából, majd határozott mozdulattal lehúzta a lány szoknyáját. Ritán egy rafinált fekete csipketanga és hozzá illõ combfix volt, így Tamásnak bizony hátra kellett lépnie egyet, hogy teljes egészében végigcsodálhassa az elé táruló fantasztikus látványt.

- Tetszik? - kérdezte Rita tettetett ártatlansággal, és rekedt hangon felnevetett. - Gyere, menjünk be a szobába - suttogta, és elindult befelé.

Tamás sebtében lerúgta magáról cipõit, kilépett lehúzott nadrágjából, és a lány után eredt. Mikor beért a hálóba, Rita már a hatalmas franciaágyon ült, és épp a blúzát vette le magáról. Káprázatos látvány volt, ahogy a nappaliból beszûrõdõ lágy fényben finoman kirajzolódott a lány sziluettje. Tamás fél szemmel folyamatosan õt bámulva megszabadult az ingétõl, majd a lányra vetette magát. Soha nem látott szenvedéllyel kezdte el csókolni, miközben olyan szorosan nyomta ágyékát a lányéhoz, hogy már szinte fájt. Rita azonban ezzel mit sem törõdve, combjait a fiú csípõje köré fonva próbálta még közelebb érezni magához.

Tamás mélyen beszívta a lány parfümjének bódító illatát, és a nyakát kezdte el csókolni. Finoman végigpuszilta a fül alatti érzékeny területet, majd a nyelve hegyével érzékien körbecirógatta a fülét, az egekig korbácsolva a lányban egyébként is hevesen tomboló vágyat. Rita lehunyta a szemeit és halkan felsóhajtott. Tamás egy pillanatig gyönyörködve nézte, ahogy a lány alig észrevehetõen beleborzong az érintéseibe és a nyakán lágyan végigfut a libabõr, majd tovább ostromolta a testét. Amennyire a melltartó engedte, nyelvével végigsimította a mellek finom ívét, majd gyengéden Rita háta alá nyúlt, és gyakorlott mozdulattal kikapcsolta a feleslegessé vált ruhadarabot. A lány egy másodpercre felemelte vállait, hogy Tamás könnyedén kiszabadíthassa a formás melleket. A fiú ujjaival érzékien végigsimította a keblek lágy domborulatát, könnyedén körbepuszilta a vágytól kemény bimbókat, majd nyelvével kezdte kényeztetni azokat. Egy határozott nyögés jelezte, hogy érzékeny zónát talált. Rita önkéntelenül is beletúrt a fiú hajába, aki intenzívebben folytatta a merev mellbimbók izgatását, kezével pedig a lány combját kezdte simogatni. Rita levegõvétele hamarosan egyre hangosabb sóhajokba csapott át, és kezével finoman lefelé kezdte nyomni Tamás fejét. A fiú azonnal megértette a célzást, és csókjaival a lány szenvedélytõl tüzelõ öle felé vette az irányt. A szexis bugyi szinte teljesen átázott már, így Tamás már messzirõl megérezte a vágy semmivel össze nem téveszthetõ, csábító illatát. Most már õ sem bírt magával. Megfogta a bugyi két szélét, mire Rita felemelte a csípõjét, õ pedig egy határozott mozdulattal lehúzta róla.

Tamás egy pillanatra belefeledkezett a lány teljesen csupasz, kéjnedvektõl csillogó puncijának látványába, majd lassan végighúzta nyelvét a nagyajkakon. Rita szinte beleborzongott az érintésbe, hangosan felnyögött, és ellentmondást nem tûrõ mozdulattal közelebb nyomta magához a fiú fejét. Tamás gyengéden szétnyitotta a lány combjait, majd kezével végigsimította az ajkakat, amelyek közben rózsaszirmokként nyíltak ki, felkínálva neki legdrágább kincsüket. Ajkával óvatosan megérintette a lány borsónyira duzzadt csiklóját, majd lassú, körkörös mozdulatokkal masszírozni kezdte a nyelvével.

Rita megremegett, mintha áramütés érte volna, és mindkét kezét Tamás hajába fúrta, aki nyelvével tovább kényeztette a lányt, ujjaival pedig a hüvely bejáratát térképezte fel. Rita ismét hangosan felnyögött, ahogy érezte, hogy Tamás ujja beléhatol. A fiú jól hallotta, hogy a lány egyre hangosabban és szaggatottabban veszi a levegõt, ezért erõteljesebb és gyorsabb nyelvmozdulatokra váltott, miközben két ujjával belülrõl kezdte izgatni. Rita lélegzete néhány pillanat múlva zihálásba váltott át, és combja finoman összerándult. Tamás érezte az apró szorításokat az ujján, és egy utolsó rohamra indult: nyelvével õrült tempót diktált, ujjait pedig ki-be kezdte mozgatni.

Pár másodperc múlva Rita teste tetõtõl talpig remegni kezdett, majd háta ívbe feszült, és kiszakadt belõle egy kéjes sikoly, amelyet hamarosan több hasonló követett. A lány dobálni kezdte a testét az ágyon, Tamás azonban szorosan tartotta combjainál fogva, és nyelvét a csiklóra szorította, amíg az eksztázis utórezgései teljesen lecsillapodtak.

Rita ekkor gyengéden magához húzta Tamást, és szenvedélyesen megcsókolta.

- Köszönöm, ez isteni volt - mondta végül.
- Szívesen, máskor is - kacsintott Tamás.
- Szavadon foglak majd, ne aggódj. De most te jössz! - dünnyögte Rita, és szelíden hanyatt döntötte a fiút.

Tamás lehunyta a szemét, és élvezettel tûrte, ahogy a lány végigcsókolja mellkasát és hasát, bár egy örökkévalóságnak tûnt számára, mire az ágyékához ért. Rita ráfonta ujjait a vágytól lüktetõ férfiasságára, hátrahúzta a bõrt rajta, majd lassan végignyalta. Tamás szinte felüvöltött a kéjtõl. Rita érezte, hogy mennyire feszült már a fiú, ezért nem sokat tétovázott: nyelve hegyével játékosan végigsimította a makkot, majd egy határozott mozdulattal csaknem tövig bevette a szájába. Tamásnak egy pillanatig elállt a lélegzete, ahogy érezte, hogy Rita ajkai körbefonják. A lány kezével lassan húzogatni kezdte a bõrt, nyelvével pedig a makkot kezdte masszírozni. Tamás attól tartott, azonnal felrobban. Felült és gyengéden megfogta a lány szorgoskodó kezét.

- Nem... nem bírom ezt sokáig - nyögte ki a lány kérdõ tekintetére válaszolva.
- Nem is kell. Fogsz bírni még egy kört?
- Azt hiszem, az nem lesz gond - vigyorgott Tamás.
- Akkor meg csönd, és engedd el magad - mosolygott vissza rá kéjesen Rita. Szelíden hanyatt lökte Tamást, és újult erõvel vetette magát rá. A szájába vette a kõkemény vesszõt, egyik kezével gyorsan húzogatni kezdte, a másikkal pedig a heréit masszírozta. Alig néhány másodperc múlva Tamás érezte, hogy gerince tövébõl elindul az ismerõs érzés, és belsõje robbanásig feszül. Egy pillanatra még átfutott a fején, hogy szól Ritának, hogy közel van, de aztán elöntötte a forróság, és megszûnt számára a külvilág. Teste lüktetni kezdett, és érezte, ahogy magját kövér sugarakban Rita szájába lövi. Rita szorosan a szájában tartotta, amíg az orgazmus utolsó hullámai is elültek, majd gyengéden végignyalogatta még egyszer, és lehelt rá egy könnyû puszit.

Néhány percig összebújva, szótlanul feküdtek az ágyon, amikor Rita valami furcsát érzett a dereka körül. Lenézett, majd pajkosan Tamásra pillantott.

- Na de...máris? - csodálkozott nevetve, és simogatni kezdte Tamás ismét keményedõ férfiasságát. A fiú válaszul hosszan megcsókolta, aztán kezével a lába közé nyúlt, végighúzta ujját a még mindig nedves ajkak között, majd lassan masszírozni kezdte Rita csiklóját. Rita felnyögött a váratlan érintéstõl, és kissé szétnyitotta a lábait, hogy a fiú jobban hozzáférjen. Tamás szabad kezével végigsimított a lány mellein, miközben nyelvével játékos köröket rajzolt az érzékeny bimbók köré. Érezte, ahogy a lány megremeg, és ismét úrrá lesz rajta a vágy. Jobbjával tovább kényeztette a lány csiklóját, balját pedig óvatosan becsúsztatta Rita feneke alá, és két ujját bevezette hüvelyébe. Rita hátravetette a fejét, és hangosan sóhajtozni kezdett, miközben önkéntelenül is egyre gyorsabban kezdte húzogatni Tamás hímtagját.

- Gyere... érezni akarlak... - nyögte végül néhány perc múlva halkan.

Tamás mozdulatai egy pillanatra megálltak, majd kihúzta kezét a lány alól, és bizonytalanul feltérdelt az ágyon.

- Balra. Középsõ fiók - mosolygott rá Rita, mert kitalálta a gondolatait.

A fiú felugrott és az éjjeliszekrényhez ment, ahol csakugyan talált egy doboz óvszert. Néhány pillanatig a csomagolással veszõdött, de aztán gyors mozdulattal felhelyezte a gumit. Rita ezalatt könyökére támaszkodva, négykézláb helyezkedett el az ágyon. Tamás mögé térdelt, és lassan, centirõl centire behatolt. Nagyon vágyott már a lányra, de minden pillanatát ki akarta élvezni, ahogy a forró és szûk barlangot birtokba veszi. Egy másodpercig mindketten mozdulatlanul adták át magukat az érzésnek, amikor végre tövig benne volt és teljesen kitöltötte a lányt.

A fiú végül lassan mozogni kezdett, Rita pedig jobb kezével hátranyúlt és magát kezdte simogatni. Tamás érezte, hogy a lány finoman remegni kezd, ezért gyorsított a tempón. Egyszerre nyögtek fel, ahogy a fiú ágyéka ütemesen Rita fenekéhez csapódott. Ösztönösen érezték, hogy mindkettõjüknek közel a beteljesedés, így Rita egyre gyorsabban izgatta magát, Tamás pedig a lány gömbölyû csípõjébe kapaszkodva egyre keményebb lökésekkel haladt a csúcs felé. Egyszer csak Rita zihálni kezdett, combjai megremegtek, és halk sikollyal adta át magát a gyönyörnek. Tamás kis idõre lelassította a mozgását, és mindaddig szorosan a lányhoz bújt, amíg érezte annak finom összehúzódásait.

Ritának beletelt néhány másodpercbe, mire teljesen magához tért a kábulatból. Ekkor hanyatt feküdt, majd megragadta Tamás derekát, és szinte magába rántotta. A fiú azonnal tövig belehatolt, és heves mozgásba kezdett, miközben testük szinte minden ponton tökéletesen összesimult. Rita combjait szorosan Tamás csípõje köré fonta, karjaival pedig a hátát ölelte át. Tamás tudta, hogy hamarosan számára is itt a vég, ezért szenvedélyesen megragadta Rita fenekét, és még mélyebbre rántotta magát a lányban. A következõ pillanatban hangosan felnyögött, ahogy érezte, hogy teste robbanásig feszül, és egyszerre mindent elönt a forróság. Hosszú másodpercekig tartott ez a mennyei állapot, és utána is még percekbe telt, mire szívverése és lélegzete újra normális lett, és meg tudott mozdulni.

Ritára mosolygott és lágyan megcsókolta. A lány válaszul megsimogatta az arcát és hozzábújt. Csendben, kimerülten feküdtek, élvezték, ahogy a jólesõ fáradtság átjárja testüket, majd hamarosan átadták magukat a megérdemelt pihenésnek, és mély álomba merültek.

---VÉGE---

Forrás: szex-tett.info

Kép Forrás: kindgirls.com

Beküldő: Johnny